Noticies

Noticias

Com cada any, us comuniquem que próximament es publicarà la beca de Col∙laboració en Departaments que convoca el Ministeri d’Educació per el curs 2018/2019. Termini de presentació de l’1 de juliol al 15 de setembre de 2018 a la seu electrònica del Ministeri.

Consultar a la següent adreça:
http://www.ub.edu/

Pel que fa al projecte relacionat amb el Lab-Media, els interessats hauran de posar-se en contacte amb el professor Carles Ameller