Noves càpsules formatives gratuïtes

Càpsula IL·LUMINACIÓ (2 sessions) Divendres … de 11 a 13h. Tipus d’artefactes d’il·luminació i accessoris. Esquemes d’il·luminació en clau baixa i clau alta. Il·luminació per croma.

Càpsula CÀMERA (2 sessions) …… Tipologia de plans, composició i narrativa visual. Fotografia i configuració de les opcions de càmera. Accessoris i suports.

Càpsula MICROFONIA (1 sessió) …… Tipus de micròfons i sistemes de gravació. Accessoris i estratègies de presa de so.

Càpsula EDICIÓ DE VÍDEO (2 sessions) …… Introducció al vídeo digital. Introducció a Premiere.

Per més informació cal anar al Lab-Media