Taller d’introducció al Mapping

mappingProfessor: Raimon Guarro
Durada del taller: 15 hores
Dies 7, 9, 11, 14 i 16 de novembre, de 17:00 a 20:00 hores
Mínim d’alumnes: 8
Màxim d’alumnes: 12
Preu per alumne: 65 EUR

Enfocament del taller:
Tot i que el Mapping és un format de creació audiovisual força normalitzat en el nostre context, continua revestit d’una mena de misteri que transmet la idea de quelcom difícil o inaccessible.
Encara que és veritat que en el Mapping s’ajunten diverses tècniques, cada una amb les seves dificultats, a aquest taller aprendrem els seus principis elementals, de manera que puguem començar a experimentar amb projectors domèstics i les nostres creacions de petit format.
Cada dia de taller reservarem una estona de pràctica amb problemes reals, que aniran agafant més pes a mesura que avancem i agafem confiança amb la tècnica. També veurem (de manera només introductòria) les possibilitats que ens dóna treballar amb programes d’edició 3D o de control d’interactivitat per a la creació d’instal·lacions o espectacles de Mapping.

Requisits:
Aquest taller va destinat a persones interessades en la creació audiovisual. Tot i que és un curs introductori, es recomana algun tipus de familiaritat amb l’edició de vídeo i, per extensió, amb la imatge digital. Cal ser un usuari autònom des del punt de vista de l’ús general de l’eina informàtica.
Es recomana que els participants duguin ordinador portàtil per tal de seguir el curs en el seu propi context de treball, i agilitzar la part pràctica. És indiferent el sistema operatiu, GNU/Linux, Mac OS o Microsoft Windows.

Programa formatiu:

Primer dia:
– Què és el Mapping? Visió general introductòria a la tècnica, a artistes de referència i a la mena d’usos que se’n fa.
– El principi de coincidència entre projecció i element físic. Pràctica amb projectors de transparències i volums fets amb papers.

Segon dia:
– Característiques i limitacions en Mapping de gran i petit format.
– Proposta d’exercici global de taller.
– Elaboració d’una plantilla 2D amb un programa d’edició vectorial tipus Illustrator/Inkscape.

Tercer dia:
– Ús de programaris d’ajustament de projeccions. Puredata, MapMap, altres.
– Conceptes elementals de 3D amb Blender.
– Treball en l’exercici global proposat o plantejament d’un d’alternatiu.

Quart dia:
– Traspàs de la plantilla 2D a un programa de 3D.
– Introducció a la reconstrucció de superfícies.
– Pràctica en el projecte global o alternatiu.

Cinquè dia:
– Pràctica en el projecte personal/grupal.
– Exemples/mostres d’interactivitat amb Puredata.
– Conclusions.