Curs d’edició de vídeo digital

Durada: 15 hores.
Professor: Ramón Vila, Germán Regueira
Preu: 70 Euros
Plaçes: 10 estudiants (mínim 7)
Requeriments previs: Coneixements de Windows, Mac OS o Linux i de Photoshop.

Grups EP-/
Les activitats de formació (cursets i tallers) es programen a partir de la demanda en les inscripcions.

Fer la inscripció

Objectius:
Els continguts parteixen de la base conceptual necessària per compendre els processos de treball de manera gradual: des d’un nivell bàsic fins a l’expert. Permet a l’estudiant conèixer tot el conjunt de tècniques de vídeo ampliament utilitzades i el prepara pel seu desenvolupament professional.
S’utilitza Final Cut i Adobe Premiere.

Continguts:
1 – Introducció a la tecnologia del vídeo. – 3 hores
2 – Formes i usos: metodologia de treball i la seva relació amb els medis de producció professionals. – 2 hores
3 – Tècniques d’edició de vídeo. – 10 hores