Taller de creació 3D amb Blender

blender

Durada: 20 hores.
Professor: Raimon Guarro
Preu: 90 Euros
Plaçes: 10 estudiants (mínim 7)
Requeriments previs: Coneixements de Linux, Windows o Mac OS. Es recomana tenir coneixements de Photoshop o edició de vídeo.

 

Grup TBL1- (nivell 1)/
Grup TBL2- (nivell 2)/
Les activitats de formació (cursets i tallers) es programen a partir de la demanda en les inscripcions.

Fer la inscripció

Nivell 1

Objectius:

Capacitar als estudiants per a començar a treballar autònomament amb el programa Blender. Conèixer els conceptes generals i propedèutics de l’entorn digital d’edició tridimensional, així com l’ús de les eines més comuns de creació d’objectes.

Continguts:

  • Instal·lació de Blender i introducció al programa. La interficie
  • Fonaments de l’edició 3D
  • Modelat de xarxes
  • Il·luminació en entorns 3D i aplicació de materials
  • Conceptes i tècniques de Render
  • Principis d’animació i ús de curves d’animació a Blender
  • Particules i ús d’altres objectes paramètrics
  • Introducció al Raytracing.

Nivell 2

Requisits:
Els participants a aquest taller han de ser persones usuàries autònomes amb el programa Blender. El nivell requerit és l’assolit després de qualsevol curs introductori i un temps raonable de treball personal sobre els conceptes apresos: l’ús de la interfície a nivell genèric, la transformació d’objectes i l’ajustament de propietats bàsiques de materials i llums es donaran per suposats.

Objectius:
Transmetre coneixements i tècniques més sofisticades amb Blender que ens permetin resoldre reptes creatius i tècnics. Incloent:
– com buscar resultats visuals que no posin tan de manifest l’eina de producció que hi ha darrere
– com plantejar i configurar escenes per tal que tinguin el mínim possible de requeriments de càlcul i es renderitzin ràpidament
– com treure partit de les eines de postproducció
– altres recursos per a una gestió àgil i professional del treball.
L’excusa de treball a la part pràctica del curs és la creació d’un paisatge exterior, però els mètodes treballats es poden aplicar a un ampli rang de projectes, des de representació arquitectònica fins a motion graphics.
Programa:
1. Geometria i il·luminació elementals d’un paisatge exterior
2. Ús de modificadors per a una gestió òptima del procés de treball i els recursos de l’ordinador
3. Ús avançat de materials
4. Distribució d’elements (roques, vegetació, etc.) utilitzant sistemes de partícules
5. Animació bàsica d’un element de l’escena, i de paràmetres més avançats després
6. Ús estratègic del compositor de nodes. Creació d’efectes 2.5D amb partícules o altres.