Taller d’animació i composició de vídeo amb After Effects

Durada: 20 hores.
Professors: Núria Busquets, Juan Luis Campoy
Preu: 90 Euros
Plaçes: 10 estudiants (mínim 7)
Requeriments previs: Coneixements de Linux, Windows o Mac OS i també de Photoshop, Premiere o Final Cut.

Grups TAF- /
Les activitats de formació (cursets i tallers) es programen a partir de la demanda en les inscripcions.

Fer la inscripció

Objectius i desenvolupament:
Compendre l’ús del software d’animació i de composició dins dels processos de postproducció de vídeo.
Dotar a l’estudiant de la capacitat d’abstracció i de realització de les possibilitats compositives avançades. El conjunt de les tècniques tractades en el taller permet a l’estudiant desenvolupar projectes videogràfics amb un tractament complexe de les imatges.
S’utilitza After Effects, però els coneixements adquirits permeten també l’ús d’altres programes com Combustion, etc.
Totes les pràctiques estan tutoritzades de forma individualitzada.

Continguts:

  • Introducció a les tècniques de postproducció de vídeo – 2 hores
  • Composició 2D i 3D – 3 hores
  • Animació: Motion Graphics – 5 hores
  • FX i tècniques avançades: particules, tracking, rotoscòpia, etc. – 10 hores