Curs de creació sonora

Durada: 15 hores.
Professors: Xavi Manzanares, Luca Rullo
Preu: 70 Euros
Plaçes: 10 estudiants (mínim 7)
Requeriments previs: Coneixements de Windows, Linux o Mac OS.

 

Grup CS1- (nivell 1)/
Grup CS2- (nivell 2)/
Les activitats de formació (cursets i tallers) es programen a partir de la demanda en les inscripcions.

Fer la inscripció

Objectius (nivell 1):

Els continguts permeten a l’estudiant iniciar-se en el camp de la creació i experimentació sonora. Des de fonaments de tractament sonor, fins a tècniques de síntesi, filtratge, interactivitat i espaialització. Durant el taller es construirà una aplicació senzilla, programada en funció de les inquietuds dels/les participants.

Continguts (nivell 1):

  • Fonaments d’àudio digital
  • Edició lineal vs. edició algorítmica
  • Filtratge
  • Programació creativa aplicada a la creació sonora.

Els continguts del taller se situen entre els següents Tags: Puredata, Programació Creativa, Sintetitzadors, Espaialització, Composició Algorítmica, Generativitat, Sampling Genètic, AudioBots, Síntesi Granular

AuDIYoLab és un laboratori nòmada i generatiu on es dissenya i construeix una aplicació* amb el llenguatge de programació visual Pure-Data**. En cada edició es realitza la construcció col·lectiva d’una aplicació en funció dels desitjos de les/els participants. El principal objectiu és aprendre / aprofundir els coneixements del món de l’àudio a través del llenguatge Pure-Data d’una manera dinàmica i productiva, mitjançant la construcció d’una aplicació en ordre d’introduir els conceptes teòrics i integrar-los a l’aplicació de manera pràctica.

*L’aplicació es centra principalment en generar una eina àudio, amb capes d’ interactivitat a l’entorn vídeo, a la interrelació amb dispositius (hid, midi, arduino, …) i clústers / xarxes (netsend, OSC, …).
** Pure-Data és un llenguatge visual que ofereix un gran número de possibilitats per a la creació multimèdia en temps real, limitada només per la nostra imaginació.