Curs de programació creativa amb Processing

20090108Durada: 15 hores.
Professora: Lali Barrière
Preu: 70 Euros
Plaçes: 10 estudiants (mínim 7)
Requeriments previs: Coneixements de Windows, Mac OS o Linux.

Grups PR- /
Les activitats de formació (cursets i tallers) es programen a partir de la demanda en les inscripcions.

Fer la inscripció

Continguts:
Sessió 1. Introducció a Processing (4 hores)
Què és la programació creativa
Què és Processing
Exemples i recursos
Ús de coordenades, color, animació, interacció.

Sessió 2. Programació amb Processing (4 hores)
Ús de l’aleatorietat
Tipus de dades compostos: vectors
Fonament de geometria aplicada.

Sessió 3. Imatges, tipografies, vídeo (4 hores)
Importar imatges, píxels
Treballar amb tipografies
Ús de llibreries. La llibreria vídeo.

Sessió 4. Interacció (3 hores)
Interacció amb so. La llibreria minima
Comunicació: OSC.