Mediateca

La Mediateca d’Imatge va ser creada a l’any 1997 pel Dr. Carles Ameller amb la finalitat de donar servei a les necessitats de docència i de recerca en els àmbits del cinema, del vídeo, de l’art electrònic i en tot allò que es desenvolupa en el camp del Media Art en el Departament de Disseny i Imatge. A l’abril de 2013 els materials físics es van dipositar en el Lab-Media.

La Mediateca disposa d’una part analògica i digital en servei “local”, i d’una part digital “on line” que és autònoma i que està a càrrec del professor Carles Ameller.

La Mediateca d’Imatge ha actualitzat els seus recursos. Es va digitalitzar una selecció del seu fons amb la col·laboració de l’estudiant Sergi Moreno, i posteriorment es va crear un sistema que permet que els vídeos siguin accessibles de forma restringida i únicament per els estudiants i el professorat d’Imatge, utilitzant la plataforma del Campus Virtual de la UB i la web www.ub.edu/mediatecaimatge/.

Aquest treball ha estat relacionat amb el Projecte d’Innovació Docent de la UB (2012PID‐UB/013) L’arxiu audiovisual com activitat docent innovadora, dirigit per Carles Ameller, en el que han participat els professors i professores del Departament de Disseny i Imatge: Ricardo Iglesias, Diego Marchante, Leo Martín, Tjasa Kancler, Elena Fraj, María Ruido, Rebeca Pardo, Ma Dolors Tapias, Laura Baigorri, Xavier Hurtado, Montse Morcate, i amb la col·laboració de l’estudiant becari Sergi Selvas.

A partir de maig de 2016 l’Arxiu Audiovisual – Mediateca d’Imatge <www.ub.edu/mediatecaimatge/> es cedeix en ús a la Secció d’Art i Cultura Visual del Departament d’Arts Visuals i Disseny.

 

Seccions de la Mediateca en servei local: (VHS, DVD, CD, …)
Podeu consultar la Base de Dades en excel de cada Secció aquí
FILMSVÍDEOSART ELECTRÒNICDOCÈNCIA I FONTS DOCUMENTALS. ALUMNES.

Normes bàsiques d’ús (VHS, DVD, CD, …)
1. Els usuaris que tenen prioritat en la utilització del fons de la Mediateca són el professorat i l’alumnat d’Imatge, i els usuaris del Lab-Media.
2. L’ús del fons de la Mediateca ha de quedar registrat en els fulls de control corresponents.
3. El fons es pot consultar o visionar dins l’espai de la Mediateca al Lab-Media.
4. No es permet fer còpia dels materials de la Mediateca.